home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

A „JELENVALÓ IGAZSÁG” DINAMIKUS TERMÉSZETE
Jelenvaló igazság: inkább képlékeny, mintsem változhatatlan
A krédó (a hitvallás) merevségének elkerülése
A haladó megértés útja
AZ ADVENTIZMUS NEM LÉGÜRES TÉRBEN SZÜLETETT
Az adventizmus teológiai gyökerei
Millenniumi látomások
A MILLERITA TEOLÓGIA ALAPJAI
Miller Biblia-használata
Miller és a második advent
Az első és a második angyal üzenete
A hetedik hónap mozgalma és a nagy csalódás
MI AZ ADVENTISTA AZ ADVENTIZMUSBAN? (1844–1885)
A zárt ajtó központi szerepe és az önazonosságért való küzdelem
„A Könyv” népe
A szentély megértése felé haladva
A szombat és a harmadik angyal üzenete
Az utolsó tanbeli pillér: a feltételes halhatatlanság
A kép összeáll
Az első és a második angyal üzenetének finomítása
Távlat I.
MI A KERESZTÉNY AZ ADVENTIZMUSBAN? (1886–1919)
A nézeteltérés háttere
Még mindig „a Könyv népe”? A tekintély kérdése
Jézus felmagasztalása: Hit általi megigazulás és a harmadik angyal üzenete
Jézus felmagasztalása: A Szentháromság, Jézus teljes istensége és a Szentlélek személyisége
Jézus felmagasztalása: Kétirányú vizsgálódás Krisztus emberi természetéről
Távlat II:
MI A FUNDAMENTALISTA AZ ADVENTIZMUSBAN? (1919–1950)
A kiélezett teológiai kontextus
Egy merevebb álláspont felé az ihletés kapcsán
A könyv avagy könyvek népe?
Megújuló érdeklődés a hit általi megigazulás iránt
M. L. Andreasen és az „utolsó nemzedék” teológiájának döntő szerepe
Kezdemények az adventizmus keresztényebbé tételére
Távlat III.
TEOLÓGIAI FESZÜLTSÉGBEN AZ ADVENTIZMUS (1950-TŐL)
Első irány: A történelmi adventizmus nyomában
Második irány: 1888 jelentésének nyomában
Harmadik irány: Ellen G. White szerepe és tekintélye nyomában
Negyedik irány: Az ihletés elméletének nyomában
Távlat IV.
MIT JELENT MINDEZ?
A polarizáció tanulságai
A teológiai „rigor mortis” vagy hullamerevség tanulságai
A teológia sarkalatos szempontjainak tanulsága
Mi a helyzet az adventtel?
A HETEDNAPI ADVENTISTÁK ALAPVETŐ HITELVEI
1. A Szentírás
2. A Szentháromság
3. Az Atya Isten
4. A Fiú
5. A Szentlélek
6. A teremetés
7. Az ember természete
. A nagy küzdelem
9. Krisztus élete, halála és feltámadása
10. A megváltás élménye
11. Az egyház
12. A maradék és küldetése
13. Krisztus testének egysége
14. A keresztség
15. Az úrvacsora
16. Lelki ajándékok és szolgálatok
17. A prófétaság ajándéka
18. Isten törvénye
19. A szombat
20. A sáfárság
21. Keresztény magatartás
22. Házasság és család
23. Krisztus szolgálata a mennyei szentélyben
24. Krisztus második eljövetele
25. Halál és feltámadás
26. A millennium eseményei és a bűn lezárása
27. Az új Föld
Irodalomjegyzék
Más, 1850 utáni teológiai módosítások

vissza


Keresőszó:


Keresés helye:


Ellen Gould White
Az utolsó napok eseményei


1100 Ft
Doug Batchelor
A Szentháromság


200 Ft
Joe Crews
Miért mondta Isten?


200 Ft
Agapé Duplaquartett
Agapé: Hálaének zeng


1000 Ft
Nyári István
Lélektől lélekig


1000 Ft
Nyári István
Jézushoz vezetõ út Ellen G. White


1500 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes