home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

János sokat mondó jelképek egész sorát alkalmazta, hogy érzékeltesse a Jézus és Sátán közötti végső küzdelem folyamatát. Ilyen például a sárkány, a bárány és a két fenevad. Az ellenfelek legéletszerűbb megjelenítése a Jelenések könyve 12. és 17. fejezetében fellépő két asszony jellegzetes alakjában tárul elénk. Nem is lehetett volna szemléletesebben ábrázolni a küzdelem két résztvevőjének természetét. Az egyik fél a Jelenések könyve 12. fejezetében a tisztaságot szimbolizáló Napba öltözött asszony, akinek a fején csillagkorona és a lába alatt a Hold látható. Ő a tiszta egyházat, Krisztus menyasszonyát jelképezi. A próféta megírta: „A szép és elkényeztetett asszonyhoz tettem hasonlóvá Sion leányát.” (Jer 6:2) „És adtam beszédemet a te szádba, és kezem árnyékával fedeztelek be, hogy újonnan plántáljam az egeket, és megalapítsam a Földet, és ezt mondjam Sionnak: Én népem vagy te!” (Ésa 51:16)
Később Pál apostol ugyanezt a szimbolikus képet használja az egyházra, amikor ezt írja: „Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé.” (2Kor 11:2)
A másik fél, a Jelenések könyve 17. fejezetében szereplő megrészegedett, skarlátba öltözött parázna asszony, a sok vizeken ül, kezében az utálatosságokkal teli aranypohárral. Ő a Jelenések könyve 12. fejezetében ábrázolt tisztaságot jelképező asszony ellentéte. A parázna asszony is az egyházat szimbolizálja, mégpedig azt az egyházat, amely a lelki paráznaság bűnébe esett. Pohara tele van utálatossággal. A Biblia szerint ennek az asszonynak az alakja a Jézus Krisztustól való elfordulást, az Ige iránti hűtlenséget példázza.
„Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.” (Jak 4:4) Ez az egyház Jézus Krisztus menyasszonyaként engedetlen Isten Igéje iránt – ehelyett a világ szokásai és az ellenség tanításai szerint él, ezért lelkileg paráznává válik. Az utálatosságokat tartalmazó pohár a hamis tanításokat példázza és azokat a hitelveket, amelyek teljesen ellentétesek Krisztus, az igazi vőlegény tanításaival.
Ahogy a Jelenések könyvében két csoportra oszlik a Föld lakossága, aszerint, hogy Krisztust vagy a Sárkányt követik, az igazságnak vagy a hamisságnak engedelmeskednek, illetve az Isten pecsétjét vagy a fenevad bélyegét veszik fel, a végidőben ennek megfelelően minden ember választani fog: a tiszta szüzet vagy a parázna asszonyt követi. Elgondolkodtató, hogy kivétel nélkül mindenki vagy az egyik, vagy a másik táborba tartozik, köztes megoldás nem lesz. Csak a megváltottak vagy az elveszettek tábora létezik. A próféta elnézett az egyik irányba és azt látta, hogy Isten haragja kitöltetik azokra, akik felvették a fenevad bélyegét (Jel 14:10–11). Majd tekintetét a másik táborra vetette: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” (Jel 14:12) A hittapasztalat, a krisztusi hit gyakorlása teszi lehetővé az Isten parancsolatai iránti engedelmességet – ez különbözteti meg Krisztus és a fenevad követőit.Keresőszó:


Keresés helye:


Nyári István
Lélektől lélekig


1000 Ft
Simon Tibor
Nézz az égre


1500 Ft
Joe Crews
Miért mondta Isten?


200 Ft
Doug Batchelor
Fianl Evnts


900 Ft
Doug Batchelor
A Szentháromság


200 Ft
Válogatás
Mai lelkészek mai üzenetei


600 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes