home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

Most vizsgáljuk meg közelebbről a parázna asszony kezében tartott aranypohár tartalmát. A fertelmes paráznaság lelki értelméről már szóltunk. Az egyház ilyen hűtlenségre csak úgy képes, ha elfordul a vőlegénytől, Jézus Krisztus törvényétől. Vitathatatlan, a pohár túlcsordul az Írást bemocskoló doktrínáktól és praktikáktól. Sokat közülük könnyen azonosíthatunk, mert azokat átvették az örökébe lépő egyházi intézmények. Ezeket később tárgyaljuk.
Vegyük a pohár tartalmát: pl. a keresztelés kiszorítja a bemerítéses keresztség helyét. Ezt a szokást Urunk soha nem gyakorolta és nem is hagyta jóvá. A keresztségről szólva egyetlen kifejezést használt, amelynek egy lehetséges jelentése van. Nem azonosítható a keresztvízzel meghintéssel, vagy kis mennyiségű víz ¬ráöntésével. A keresztség szó szerint alámerítést, teljes bemerítkezést jelent.
Ugyancsak a pohár tartalmára utal a vasárnap megtartásának tanítása a szombat ünneplése helyett. A Bibliában sehol nincs eltörölve, de még módosítva sincs az Isten keze által írt Tízparancsolat. Jézus a hetedik napot, a szombatot „szokása szerint” ünnepelte, és fizikai értelemben nem is lehetett tudomása a hét első napja megtartásáról (Luk 4:12), mivel a pogány „vasárnap” (angolban a Nap napja) az apostolok kora után jóval később lett bevezetve, azzal a céllal, hogy ellensúlyozzák a mitrászi napimádók és a tudatosan „áttérített” pogány császáruk, Konstantin erőteljes befolyását.
Az aranypohár tartalmára utal a görög-pogány felfogás, miszerint az ember halhatatlan lelke elragadtatik vagy az örök kárhozatra vagy az örök jutalomra. A Biblia sehol sem szól halhatatlan lelkekről. Jézus a halált alvásnak nevezte. Tanítása szerint a halottak öntudatlanul alszanak a sírban, amelyből az utolsó ítélet napján mindannyian felébresztetnek az örök életre vagy az örök kárhozatra. „Ne csodálkozzatok ezen: mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az Ő szavát, és kijönnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.” (Ján 5:28–29)
Jézus ellentmondott egy másik népszerű tévhitnek is az aranypohár utálatosságait illetően. „Az örök kín és az izzó pokol” tanítása felel azért, hogy sokak elfordultak a szerető Megváltó kegyelmes ígéreteitől. Jézus szavai ismét világosak, félreérthetetlenek: „És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.” (Mt 10:28)
Ez az ige a legmagasabb tekintély által teszi megkérdőjelezhetetlenné a tényt, hogy az ember teljes egészében meghal, és csak az igaz részesülhet az örök élet ajándékában.
„Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” (Róm 6:23) „Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni!” (Ezék 18:4) „És olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura… És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt.” (Mal 43:1, 3)
A Szentírás több helyen utal az ítélet végső megnyilvánulására, amikor a gonoszok a tűz tavába vettetnek. Ez az örök halál, ebbõl nincs kiút, nincs feltámadás. Mivel a lélek eredendően nem halhatatlan, minden gonosz a Jézus által lakonikus rövidséggel megfogalmazott – „mind a lelket, mind a testet elvesztheti” – ítéletet szenvedi el.


Keresőszó:


Keresés helye:


J.S.Bach
János PAssió


1000 Ft
REK
Hogyan jelent meg az élet a Földön?


1000 Ft
Faragó József
Mi Atyánk


600 Ft
Nyári István
Lélektől lélekig


1000 Ft
Dvd Felvétel
Tehetségkutató 2007.júni. 3.


1000 Ft
Ellen Gould White
Pátriárkák és próféták


1800 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes