home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

Az eddig felsoroltak alapján sok más „izmus”-t és eltorzított tant tartalmaz az asszony titkokkal teli pohara. Valamennyi titok annak a lelki kapcsolatnak a megszegéséről árulkodik, amellyel minden igaz kereszténynek Krisztushoz kellene kapcsolódnia. Ezért van az asszony homlokára írva a név: „Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja.” (Jel 17:5) Micsoda titulus!
A Babilon szó zűrzavart jelent. Eredete a Bábel tornyának megépítése körüli időkre tehető vissza, amikor Isten összezavarta a népek nyelvét, hogy ne értsék egymást. A beszéd zűrzavaráról van tehát szó. Isten ezt az asszonyt is Babilonnak nevezi, mert az igazság és hamisság szentségtelen elegyét adja. Ez a befolyás „a föld lakosait megrészegíti”, nekik nyújtva „az utálatosság borát”. Más szavakkal kifejezve: az egész világ megfertőztetik és összezavarodik a parázna asszony tanításaival.
Nézzük meg az asszony „provokatív” elnevezését közelebbről! Ne feledjük, ez minden bizonnyal családi név, mert leányai vannak, akiket az anyjukhoz hasonlóan a parázna névvel illettek. Megállapítottuk, hogy a profetikus írásokban az asszony az egyházat jelöli, most próbáljuk azonosítani a leányokat. Mivel ők is a hűtlenség bűnét hordozzák, arra következtethetünk, hogy azok az egyházak, amelyek ugyanazon tévtanokat vallják, ugyanúgy lelki paráznaságot követnek el. Másképpen kifejezve: ugyanannak az aranypohárnak a tartalmát isszák, amelyben az álkeresztény tanítások Szentírást meghamisító itala van. Milyen egyházakat jelenthetnek tehát ezek a leányok? Az anya a Római Katolikus Egyház, így azokra az egyházakra kell gondolnunk, amelyek a római anyaszentegyházból erednek és ugyanazokat a zavaros tanokat hirdetik. Nem lehet más a következtetés, mint hogy ezek a leányok a protestáns egyházak, akik katolikus elődeiktől sok kiüresedett hagyományt örököltek.
Akár tetszik, akár nem, be kell ismernünk, hogy a protestáns államegyházak legnépszerűbb tévtanainak nagy része a meggyengülő, de látszólag keresztény időszakban gyökeredzik, amikor az apostolok kora utáni egyházra erős befolyást gyakoroltak a pogány hatások.
Nézzük meg az egyik erkölcsi törvényt, és lássuk, mennyire komolyan hatott ez a beszűrődés az egyház tanításaira akkor, hasonlóan most is. A korai egyház vezetői előtt voltak a Tízparancsolat legnyilvánvalóbb szavai: „De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon”. De ők behódoltak a politika harsány követelőzésének. Az egykori napimádók millióit tévesztették meg, akik nem akartak régi szokásukról lemondani, miszerint a hét első napján ünnepeljenek – ezért napistenük tiszteletére egy napot neveztek el és tartották meg.
A katolikus egyház önkényesen helyezte át az imádat napját a hetedik napról az első napra azzal az indokkal, hogy Istentől ők erre felhatalmazást nyertek. Protestánsok milliói folytatták ezt a megváltoztatott gyakorlatot annak ellenére, hogy mindez egyszerűen csak a hitehagyó katolikus egyházrendszer jogtalan döntésén alapult. Emberi voltukban sem az egyházvezetők, sem a püspökök, papok vagy maga a pápa sem volt feljogosítva a világegyetem meghatározó erkölcsi törvényének, a Tízparancsolatnak a megváltoztatására.
Nem meglepő, hogy a leányok vakon követték a kompromisszumra kész katolikus egyház gyakorlatát, attól függetlenül, hogy magát az egyházat a prófécia antikrisztusi hatalmával azonosították? Hogyan lehetséges ez? Miként lehetett ilyen könnyen elfogadni valamit, ami ennyire kirívó megszegése volt Isten nyilvánvalóan egyértelmű rendelkezésének? Talán a válasz még inkább érthető lesz, hiszen mi is szembesülünk ezzel a lényeges és különleges parancsolattal. Most nézzük meg Jelenések könyve e nagy jelentőségű prófé­ciájának kritikus pontját, és tegyük fel a kérdést: Mit gondol Isten erről az asszonyról és a leányairól?


Keresőszó:


Keresés helye:


Doug Batchelor
Isten figyelmeztető üzenete az emberiségnek MA


3000 Ft
Mission Spotlight
Misszió a Középpontban (3 rész)


1200 Ft
Ellen Gould White
Pátriárkák és próféták


1800 Ft
Fleischer Katinka
Hívtál Uram


600 Ft
Doug Batchelor
Kik éneklik a bárány énekét?


200 Ft
Nyári István
Jézushoz vezetõ út Ellen G. White


1500 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes