home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

Az igaz egyház történetét leíró Jelenések könyve 12. fejezetét most csak röviden tárgyaljuk, ugyanis a téma részletes kifejtése Az igaz egyház keresése c. tanulmányban megtalálható.
János a fehér ruhába öltözött asszony történetét egy szemléletes leírással kezdi: „És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, aki a napba volt felöltözve, és lábai alatt volt a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona. Aki terhes volt, és akarván szülni, kiáltott, és kínlódott a szülésben.” (Jel 12:1–2)
A fejezet következő része a gyönyörű terhes asszony és a megszületett fia további sorsáról szól. Az asszony az újszövetségi korszak csodálatos fényében a 12 apostolt jelképező koronával a fején ad életet gyermekének.
A szörnyű veres sárkány előtte áll, hogy a születendő gyermeket megölje, de az újszülött fiú kitér a sárkány útjából. Később Isten trónjára ült. Ki ez a gyermek? János megállapítja, hogy a Föld összes nemzete az uralma alá vettetett. Csak egyetlen következtetésünk lehet, ez a fiú Jézus Krisztus, hiszen egyedül Őróla mondható el, hogy Isten trónján ül.
Ezek után az asszony, az igaz egyház a pusztába menekül 1260 napra. Mivel egy prófétai nap egy évvel egyenlő (Ezék 4:6), az asszonynak 1260 évre el kell bujdosnia. A történelem igazolja, a pápai uralom teljhatalma alatt az igaz szentek üldöztetést szenvedtek, i. sz. 538-tól 1798-ig tartott. Az ún. sötét középkorban a Bibliát eltiporták és az igaz egyház nem volt látható a világ számára.
Az 1260 év leteltével, 1798 után azonban az igazság előjött rejtekéből. János drámai módon beszél az asszonyról, amint felbukkan az idők végezetén, és arról, hogyan próbálja meg Sátán az igazság tanúit elhallgattatni a világ előtt.
„Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele.” (Jel 12:17)
Ez a vers a Biblia egyik legizgalmasabb kinyilatkoztatását tartalmazza. Leírja, hogy az igaz egyház „maradék” népét az Isten parancsolataihoz való engedelmesség jellemzi. A Jelenések könyve 17. fejezete skarlátba öltözött asszonya ugyan elfordult Isten törvényétől, elvetette a szombatot, lelkileg meghamisította és elegyítette tanításait az emberi hagyományokkal, azonban Istennek köszönhetõen a tiszta asszony magvából való maradék egyházon keresztül elvégzi az igazság végső helyreállítását.
Ésaiás próféciája ekkor beteljesül: „És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván: Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a Föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!” (Ésa 58:12–14)
Így a hitehagyás teljesen lelepleződik. Az asszony magvától (1Móz 3:5) az asszony magvából valókig (Jel 12:17) az igaz egyház megvívja küzdelmét a zűrzavaros tanítással. A végső küzdelemben néha már úgy látszik, hogy a skarlátba öltözött asszony – köszönhetően a többségi támogatásnak – győz, de mégis a fehér ruhába öltözött asszony hűséges maradék népe diadalmaskodik, amely „megtartja Isten parancsolatait”. A Jelenések könyve ádáz vadállatai felett a vérző Bárány végül teljes győzelemre jut. Így Jézus Krisztus vére által mindannyian összegyűlhetünk a Sion hegyén, a nyugalom és az örök biztonság birodalmában.


Keresőszó:


Keresés helye:


Dr. Szigeti Jenő
Filippi levél Egy levél az örömről


600 Ft
Gaál Éva
Igaz történetek - Barátság


600 Ft
Dvd Film
A Fegyvertelen Hős


1500 Ft
Joe Crews
Miért mondta Isten?


200 Ft
REK
Merre keressem...?


10000 Ft
J.S.Bach
János PAssió


1000 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes