home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

A millerita adventizmus, mint arról már említést tettünk a második fejezetben, a millenniumi talál-gatások és tettek őrületében született meg. Abban állt William Miller (1782–1849) hozzájárulása korának tanításaihoz, hogy Jézus eljövetelét az ezer év kezdetére helyezte, és nem annak végére. Ez a felfogás azonban nem újkeletű. A keresztény korszak első három vagy négy évszázadában ez volt az uralkodó nézet, amely ugyan a középkorban kikerült az értelmezések homlokteréből, ám a reformáció során új életre kelt. Mindazonáltal a XVIII. század végére és a XIX. század elejére a posztmillenniumi nézet olyannyira megszilárdul, hogy az Egyesült Államokban szinte teljesen elhomályosította a premillenniumi meggyőződést.
Miller premillenniumról szóló felfogása javarészt megegyezett a történelem során korábban premillenniumi nézeteket vallók tanításával. A legnagyobb eltérés abban mutatkozott meg, hogy Miller a bibliai próféciák tanulmányozása során arra a következtetésre jutott, hogy Jézus „valamikor 1843-ban” jön el.
Az időmeghatározás sem volt újkeletű Észak-Amerikában. Jelentős amerikai teológusok közül néhányan már meghatározták a millennium kezdetének időpontját. Jonathan Edwards (1703–1758) 1866-ra jósolta, míg Cotton Mather (1663–1728) először 1697-ben, majd 1716-ban és végül 1736-ban várta az ezeréves korszak kezdetét. Ám az említett időmeghatározásokkal szemben Miller időpont-megjelölése felkeltette a lakosság figyelmét. Nézetének népszerűsége részben kétségtelenül a próféciák pontos matematikai számításából adódhatott abban a világban, ahol a matematika igazán az 1820-as és 1830-as évek között terjedt el. A tanok hatása a hirdetők befolyásából is adódott, akik ezt az elméletet olyan közegben képviselték, amelyben a századforduló óta zajló ébredési mozgalom hatására a millenniumi várakozás a keresztény gondolkodás középpontjába került.
Idővel Miller tanításai alkotják a hetednapi adventizmus teológiai alapját. Ennek az alapnak a megértésében négy tárgy játszik különösen fontos szerepet: (1) Miller Biblia-használata, (2) eszkatológiája (a végidővel kapcsolatos tanai), (3) a millerizmus nézete az első és második angyal üzenetével kapcsolatban, valamint (4) a hetedik hónap mozgalma, amit a későbbiekben a „nagy csalódás” névvel illettek.

Keresőszó:


Keresés helye:


REK
Merre keressem...?


10000 Ft
Doug Batchelor
Bizonyosság


200 Ft
Joe Crews
Titkos Elragadtatás


200 Ft
REK
Hogyan jelent meg az élet a Földön?


1000 Ft
Doug Batchelor
Kik éneklik a bárány énekét?


200 Ft
Ellen Gould White
Az utolsó napok eseményei


1100 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes