home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

Az 1888-as minneapolisi generálkonferenciai ülésszakot körülvevő események minden szempontból traumatikusak voltak a Hetednapi Adventista Egyházra nézve. Négy évtizeden át az egyház megelégedett azzal, hogy azt hirdesse, ami adventista az adventizmusban. Az adventisták szerették az üzenetüket és annak sajátos tanait a második eljövetelről, Krisztus két részből álló szolgálatáról, a szombatról és a feltételes halhatatlanságról, amelyeket a Jelenések könyve közepén elhelyezkedő eszkatologikus keret fogott össze.
A második kérdés felmerülése – tudniillik az, hogy mi a keresztény az adventizmusban – sokként érte az egyházat. Mintha két hatalmas tektonikus tábla ütközött volna össze, és hullámtörésük még száz év után is visszaverődik az egyházban. Az 1888-as események egyik tragédiája az, hogy a hagyományos adventizmus vezetői a kegyelem és a hit új tanában a múltbeli, törvényközpontú adventizmus vesztét látták. Az ellentétek helyett a két tanítás kölcsönösen kiegészítő értékeit kellett volna meglátniuk. Arra volt szükség, hogy az adventizmus bekerüljön a korai egyháztól és a reformációtól örökölt keresztény üzenet nagyobb kontextu-sába.
Jones, Waggoner és különösen White a Jézusba mint Megváltóba vetett hit hangsúlyozása által megnyitotta az adventisták szemeit e komplementaritásra. E felfogás összehozta a Jelenések 14:12. verse harmadik angyali üzenetének két részét, a törvényt és az evangéliumot.
Ez a megoldás azonban viszonylag észrevétlen maradt az adventizmuson belül az elkövetkező néhány évtizedben. Noha Minneapolist követően sok evangéliumi témában elmélyült az ismeret, sok adventista túlságosan is gyakorta elmulasztotta igazán megragadni a törvény és az evangélium, valamint az adventizmus és az evangéliumi kereszténység közötti kapcsolatot. Ami pedig a minneapolisi történelmi eseményt és a hit általi megigazulás körüli vitát illeti, az 1890-es évek után emlékük feledésbe merült, hogy majd az 1920-as évek vége felé ismét felszínre kerüljön, mint ahogy azt a következő fejezetben látni fogjuk.
Időközben 1900 és 1920 között öt teológiai kérdés ütötte fel a fejét az adventizmuson belül. Az első a szent test mozgalma, amely túllépett a jellemtökéletesítés hagyományos adventista nézetén a második advent előtt fizikai tökéletességet elérő emberi test elgondolása felé. A második teológiai kérdés azokat a panteista nézeteket érintette, amelyek végigsöpörtek az egyhá-zon olyan vezetők hatására, mint Kellogg és Waggoner. A harmadik teológiai vita A. F. Ballenger nyomán lépett fel, aki elutasította a szentély és szolgálatának hagyományos adventista felfogását. A Jones és Waggoner által bevezetett pünkösdi–szentség-mozgalom vezetett a negyedik vitás nézethez, mely szerint nincs szükség egyházszervezetre, mivel a Szentlélek köz-vetlenül szól minden egyes taghoz. Az ötödik vita a Dániel 8:13. versének „mindennapi” kifejezése körül forgott, az egyik oldal S. N. Haskell-lel az élen a régi nézet mellett érvelt, mely szerint a „mindennapi” az ókori római pogány áldozatra utal, míg a másik oldalon Prescotték azon a véleményen voltak, hogy a kifejezés Krisztus naponkénti papi szolgálatát jelöli a mennyei szentélyben. Mint ahogy húsz évvel korábban a Galatákhoz írt levél törvényének kérdésében, a „mindennapi” körüli vita is részben Ellen G. White a Biblia profetikus-történelmi értelmező tevékenysége körül folyt. Ellen G. White azonban ismét elutasította e szerepet. „Nem egyezem bele, hogy írásaim közül bármelyiket is e vita eldöntésére használjátok” – írta. (Selected Messages vol. 1., 164. o.)
A fent említett öt vitás kérdésből nem származott különösebb teológiai elmozdulás vagy változás. A hetednapi adventista teológia következő nagy lépése nem belső feszültségekből adódott, hanem a protestáns világ modernista és fundamentalista nézetei között egyre növekvő eltérésből, amely az 1920-as években érte el a krízist. Ez a külső válság vezetett el az adventizmus harmadik nagy önazonossági kérdéséhez.

Keresőszó:


Keresés helye:


Dr. Szigeti Jenő
A Biblia az irodalomtörténet mérlegén


2000 Ft
REK
Krisztus Zászlóvívői


3000 Ft
Kay Kuzma
Hogyan segíthetjük gyermekeinket a halál tényének feldolgozásában?


200 Ft
Joe Crews
Titkos Elragadtatás


200 Ft
REK
Merre keressem...?


10000 Ft
Chasing Utopia
Chasing Utopia


3200 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes