home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

Az 1920-as években zajló ihletés körüli vita másik pontja a folytatólagos kísértés, hogy némelyek, akik Ellen G. White írásaiból teológizáltak, a Bibliával egyenrangú, sőt azt meghaladó tekintélynek vették azokat. Ez a hozzáállás természetesen ellenkezett az egész életében hangoztatott tanácsokkal. Ekkor azonban már nem élt, és sok adventista úgy bánt írásaival, ahogy a legjobbnak látta.
C. L. Benson így az 1919-es Biblia-konferencián megjegyezte, hogy „kint a [munka] területen a prófétaság lelkének [Ellen G. White írásainak] fontosságát jobban hangsúlyoztuk, mint a Bib-liáét, és az embereink közül sokan ma is ezt teszik”. (1919 Bible Conference transcript, 1919. július 30., 39. o.) Ugyanezt a mentalitást bírálta Daniells, amikor azt írta, hogy az adventizmus javára lenne, ha „ugyanazzal a keresztény lelkülettel kezelnénk testvéreinket, akik eltérnek tőlünk a Bizonyságtételek értelmezésében, mint amikor eltérnek a Biblia értelmezésének tekintetében”. (uo., 37. o.) Prescott ugyanezt a harcot vívta, amikor azt írta, hogy „ha az ember nem hisz a Biblia verbális ihletésében, azt még elfogadjuk. Ám ha azt mondja, hogy nem hisz a Bizonyságtételek verbális sugalmazásában, akkor azon nyomban lemondunk róla. Ezt nagyon egészségtelen állapotnak tartom. Ezzel a Szentírás fölé helyezzük a prófétaság lelkét.” (uo., 30. o.)
Az ellentábor csoportjába olyan emberek tartoztak, mint ¬Claude E. Holmes és J. S. Washburn, akik még mindig Ellen G. ¬White Dániel 8:13 versének „mindennapi” azonosítása körül vitáztak Prescott-tal, Daniells-szel és W. C. White-tal, annak ellenére, hogy Ellen G. White ismételten kérte, hogy írásait ne használják a vita eldöntésére. Ellen White írásainak tévedhetetlen és verbális ihletettségét vallva Washburn és Holmes meg voltak győződve róla, hogy „népünk sorait veszélyes tan járja át”, amellyel „gyorsan szembe kell szállni. E tan pedig az, hogy White testvérnő nem vehető tekintélynek történelmi kérdésekben”. Az ő szemükben White írásai „mind Írások”. Daniells mérsékelt nézetét Ellen G. White isteni sugalmazottságát illetően arra használták később, hogy 1922-ban megfosszák őt [Daniells-t] a generálkonferenciai elnökségtől. (lásd Claude E. Holmes: Have We An Infalliable „Spirit of Profecy”? 1, 11. o.; J. S. Washburn: The Startling Omega and Its True Genealogy; Claude E. Holmes Arthur G. Daniellsnek, 1922. május 22.)
Ellen G. White írásainak központi szerepe az adventizmuson belül nem csak a Holmes-hoz és Washburnhoz hasonló disszidenseknek volt a vesszőparipája. A mozgalom középpontjában lévő vezetők is felkarolták azt. 1921-ben például F. M. Wilcox azt állította, hogy White írásai „alkotják a Biblia lelki magyarázatát”. Majd 1946-ban úgy nyilatkozott, hogy azok a Biblia „ihletett magyarázatai”. (Review and Herald, 1921. február 3., 2. o.; 1946. június 9., 62. o.) Ez az álláspont persze közelebb állt A. T. Jones-nak az 1890-es években vallott elgondolásához, mint Ellen G. -White nézetéhez, amely a „Galatákhoz írt levél törvénye” és később a „mindennapi” kifejezés körüli 1888-as vitához kapcsolódott. Az adventisták közül sokan nem okultak a felekezet történelméből e kérdésben.
Daniells sokkal közelebb állt James és Ellen G. White-hoz, valamint a hetednapi adventizmus többi úttörőjéhez, amikor azt mondta, hogy „az értelmezésünket elsősorban ebből a könyvből [a Bibliából] kell nyernünk. Úgy gondolom, hogy ez a Könyv önmagát magyarázza, és alapjában véve ezt a Könyvet önmagára hagyatkozva is megérthetjük, anélkül, hogy a Bizonyságtételekhez fordulnánk támogatásért.” A Generálkonferencia oktatási elnöke, W. E. Howell pedig megjegyezte, hogy „a prófétaság lelke azt mondja, hogy a Biblia önmaga értelmezője”. Erre a megjegyzésre Daniells a következőket válaszolta: „Igen, de hallottam már olyan szolgálattevőket, akik azt mondják, hogy a prófétaság lelke a Biblia magyarázója. Hallottam ezt hirdetni néhány évvel ezelőtt a Generálkonferencián [A. T. Jones részéről], amikor elhangzott, hogy csak a prófétaság lelkének írásai által érthetjük meg a Bibliát.” „Az is elhangzott, hogy »csalatkozhatatlan« magyarázója” – fűzte hozzá Daniells válaszához J. M. Anderson. Daniells azzal folytatta, hogy „ez nem a mi álláspontunk, és nem helyes azt mondani, hogy a Szentírás egyetlen biztonságos értelmezője a prófétaság lelke. Ez tévtan, ez egy téves nézet, ami nem állja meg a helyét.”
Daniells ezek után nagyon helyesen rámutatott arra, hogy az úttörők „a Szentírás-ismeretüket úgy szerezték, hogy folyamatosan végigvették az Írásokat. Fáj, amikor azt hallom egyesektől, hogy a prófétaság lelke vezette az úttörőket, és általa kaptak minden utasítást, minden tanítást… Ez nem egyezik meg az ő írá­saikkal… Azt olvassuk… hogy együtt kutatták és tanulmányozták a Írásokat, és addig imádkoztak felettük, míg közös nevezőre nem jutottak.” Végül Daniells elkeseredésének adott hangot az olyan adventisták miatt, „akik átkutatják a Bizonyságtételeket egy kijelentésért, de semmi időt nem szakítanak a Biblia tanulmányozására”. (1919 Bible Conference transcript, 1919. július 30., 9–11. o.)
Az 1920-as évek legnagyobb tragédiája, hogy az adventisták többsége nem Daniells történelmileg és teológiailag hiteles álláspontját követte az elkövetkező évtizedekben. A mozgalmat inkább a Holmes, Washburn és Wilcox által képviselt nézet uralta, mikor adventista laikusok és lelkészek gyakorlatában Ellen G. White írásainak „kisebb fénye” túlságosan is gyakran a „nagyobb fény” lett a Biblia helyett. (lásd Colporteur Ministry, 125. o.) Ez az irányzat uralta az adventista teológiát az 1920 utáni évtizedekben a verbális ihlet és a szigorú tévedhetetlenség elgondolásának hajlamával együtt. Azt mondhatjuk, hogy az adventizmus, amely az „egy Könyv” népeként indult el, idővel „könyvek” népe lett. Az adventisták elfelejtették saját történelmüket e kérdésben.

Keresőszó:


Keresés helye:


REK
Krisztus Zászlóvívői


3000 Ft
Dr. Szigeti Jenő
Tihamér mesék


600 Ft
Doug Batchelor
Fianl Evnts


900 Ft
Simon Tibor
Nézz az égre


1500 Ft
Chasing Utopia
Chasing Utopia


3200 Ft
Doug Batchelor
Kik éneklik a bárány énekét?


200 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes