home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

A hetednapi adventisták minden új nemzedéke szeretne hozzájárulni az adventizmus sarkalatos szempontjaihoz. Láttuk e dinamizmus működését az 1888-as minneapolisi találkozónál, és ez a folyamat még ma is eleven. Mindig is voltak és lesznek „pillér” jelöltjei az adventista hitrendszernek. Az egyház történelme azonban két sarkalatos igazságcsokrot tár elénk, amely meghatározza a hetednapi adventista kereszténység mibenlétét.
Az első csokorba tartoznak az adventizmus korai éveiben kialakult központi hitpillérek: a hetednapi szombat, a második advent, Krisztus két szakaszból álló szolgálata a mennyei szentélyben, a feltételes halhatatlanság és a lelki ajándékok folytonossága a végidőkig (beleértve a prófétaság ajándékát is). Ezek az igazságok határozták meg a szombatünneplő adventisták identitását, majd viszonyukat a többi adventistához és más keresztény csoportokhoz képest.
Az adventista teológia másik fontos igazsághalmazában találjuk azokat a hitelveket, amelyekkel az adventizmus más keresztényekkel osztozik. Ezek az istenség, a Biblia isteni ihletettsége, a bűn problémája, Jézus élete, helyettes halála és feltámadása, valamint a megváltás terve. Ezekre az igazságokra a minneapolisi találkozó fektetett hangsúlyt.
A hetednapi adventizmus eredetisége nem másoktól megkülönböztető vagy éppen a más keresztényekhez hasonló tanokban rejlik. Inkább e kettő egységében, amely a Jelenések könyve apokaliptikus magjában (Jel 11:19-től a 14. fejezetig) található nagy küzdelem szövegösszefüggésében helyezkedik el. Ez a profetikus betekintés különbözteti meg a hetednapi adventistákat minden más adventistától, más szombatünneplőtől és a többi kereszténytől. A (Bates által először az 1840-es években kidolgozott) nagy küzdelem teológiája láttatta meg a hetednapi adventizmussal önnön prófétai küldetését. Ez a felfogás vitte el az adventistákat a világ legtávolabbi szegletébe, hogy hirdessék a három angyal üzenetét még a nagy aratás előtt. Ha ez a szemlélet elvész, a hetednapi adventizmus elveszíti egyéniségét. Akkor csak egy újabb, lényegében ártalmatlan és kissé sajátságos tanokkal bíró felekezet lesz, nem pedig profetikus dinamikus mozgalom.
Az adventisták számára mindig a teológiájuk peremére való összpontosítás jelentett kísértést, amikor annak középpontjára kellene figyelniük. Ezzel a tudattal intette saját korában Ellen G. White az adventistákat, hogy „óvakodjanak a mellékes kérdésektől, amelyek elvonják a figyelmet az igazságról”. (Counsels to Writers and Editors, 47. o.) E tanács ma is helytálló. Az egészséges adventizmus mindig az üzenete központi kérdéseire fog összpontosítani. Akkor válik egészségtelenné, amikor a Bibliában egyértelműen nem tanított kérdésekre fókuszál, és amikor az Isten szemszögéből jelentéktelen dolgokat az adventizmus figyelmének középpontjába emeli. Az egyháznak mindenkor látnia kell, hogy amirõl nincs világos bibliai tanítás, azt a témát semmi esetben sem lehet dogmává emelni.

Keresőszó:


Keresés helye:


Mission Spotlight
Misszió a Középpontban (3 rész)


1200 Ft
Ellen Gould White
Pátriárkák és próféták


1800 Ft
REK
Hogyan jelent meg az élet a Földön?


1000 Ft
REK
Kik a Hetednapi Adventisták?


300 Ft
Ellen Gould White
Az utolsó napok eseményei


1100 Ft
Fekete István
Bach Schemelli: Énekeskönyv


3200 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes