home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

A száznegyvennégyezer beazonosításához először a Biblia két alapszövegét kell áttekintenünk. Az elsőt Jelenések könyve 7:1–4. verseiben találjuk. „Ezek után láttam négy angyalt állni a Földnek négy szegletén, a Földnek négy szelét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára. És láttam más angyalt feljönni napkelet felől, ¬akinek kezében volt az élő Istennek pecsétje; és nagy szóval kiáltott a négy angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek. Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. És hallottam a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, az Izrael fiainak minden nemzetségéből elpecsételve.”
A Szentírás ezután leírja, hogy ez a különleges sereg pontosan 12x12 000 tagból áll, Izrael tizenkét törzséből. Ezek: Júda, Rúben, Gád, Áser, Nafthali, Manassé, Simeon, Lévi, Izsakhár, Zebulon, József és Benjámin. Érdemes megjegyeznünk, hogy a törzseknek e sorrendje egyedülálló a Bibliában.
A másik igeszakasz Jelenések 14:1–5. versében található. „És láttam, és ímé, egy Bárány állt a Sion hegyén és ővele száznegyvennégyezren, akiknek homlokán írva volt az ő Atyjának neve. És hallottam szózatot az égből mint sok vizeknek zúgását és mint nagy mennydörgésnek szavát; és hallottam hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáztak. És énekeltek mintegy új éneket a királyiszék előtt és a négy lelkes állat előtt és a Vének előtt; és senki meg nem tanulhatja azt az éneket, csak a száznegyvennégyezer, akik áron vétettek meg a földről. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a Bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéjiül. És az ő szájukban nem találtatott álnokság; mert az Istennek királyi széke előtt feddhetetlenek.”

Keresőszó:


Keresés helye:


Dwight Nelson
Nézd, hova lépsz!


5000 Ft
Dr. Szigeti Jenő
Sorskérdéseink (Dupla dvd)


2500 Ft
Faragó József
Mi Atyánk


600 Ft
Kay Kuzma
Hogyan segíthetjük gyermekeinket a halál tényének feldolgozásában?


200 Ft
REK
Kik a Hetednapi Adventisták?


300 Ft
Dr. Szigeti Jenő
Tízparancsolat


600 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes