home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

Az első feladatunk annak meghatározása, hogy a száznegyvennégyezer fogalom valóban 12x12 000 izraelitát jelent-e. Bár a szó szerinti értelmezés keresztény körökben eléggé elterjedt, ha mélyebbre tekintünk, hamar nyilvánvalóvá lesz, hogy ez egyszerűen nem lehetséges. Ha csak felületes pillantást is vetünk az Ószövetségre, könnyen érthetővé válik ez a fontos kérdés. Kr. e. 722-ben Isten megengedte, hogy az asszírok elhurcolják a tíz északi törzset, mivel teljesen elmerültek a bálványimádásban. „És Hóseásnak kilencedik esztendejében bevette Asszíria királya Samáriát, és elhurcolta az Izraelt Asszíriába; és Halában és Háborban, a Gózán folyó mellett és a Médek városaiban telepítette le őket.” (2Kir 17:6)
Amikor később Júda és Benjámin törzsét Babilonba hurcolták, hetven év fogság után ezrek tértek haza. Azonban a tíz törzsről a történelem sehol sem jegyzi fel, hogy a rabságból Izraelbe mentek volna. Az asszír király különböző pogány népeket telepített be Izrael tíz törzsének helyére Samária vidékén. „És más népet telepített be Asszíria királya Babilóniából, Kutából, Avából, Hámátból és Sefárvaimból, és beszállította őket Samária városaiba az Izrael fiai helyett, akik birtokba vették Samariát, és annak városaiban laktak.” (2Kir 17:24)
Az asszír király egy héber papot küldött vissza, hogy tanítsa Izrael hitére az ott élő pogány népeket, de nem a leigázott tíz törzset (2Kir 17:27). Ezeket az embereket később samaritánusokként ismerte meg a világ. Az Újtestamentum azt írja, hogy Izraelben megvetették őket. Miért? Mert sem vallásukban, sem származásukra nézve nem voltak tiszta izraeliták.
A történelem azt is feljegyzi, hogy már jóval Krisztus előtt a tíz törzs vegyes házasságot kötött az asszír népekkel, ezért veszítették el a tiszta eredetüket. Napjainkban, ha egy genealógust megkérnének, hogy mutasson akár egyetlen embert is, aki pl. Gád, Áser, Nafthali, Manassé vagy Simeon törzséből származik – nagyon nehéz dolga lenne, tizenkétezer emberről nem is beszélve! Tény: e törzsek annyira szétszóródtak a világban, hogy még az is elképzelhető, a te véredben is megtalálható Ábrahám vonala. „És megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor eloszlatom őket a pogányok közé, és szétszórom őket a tartományokba.” (Ezék 12:15)

Keresőszó:


Keresés helye:


Doug Batchelor
A legfőbb forrás


200 Ft
REK
Csendesnapok 2007


2500 Ft
Gaál Éva
Igaz történetek - Barátság


600 Ft
Dvd Felvétel
Tehetségkutató 2007.júni. 3.


1000 Ft
Joe Crews
Miért mondta Isten?


200 Ft
Dr. Tim Amott
Dr. Tim Arnott eü. elõadásai Újpesten


600 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes