home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

A téma megértéséhez szükséges, hogy röviden áttekintsük mindazt, amit az ótestamentumi törzsekről tudni lehet. Tisztában vagyunk-e azzal, hogy valójában tizenhárom törzs létezett?
A tizenkét eredeti törzs Jákob tizenkét fiának családja, akiket Isten később Izraelnek nevezett el.
Amikor Józsefet testvérei rabszolgának adták el, hosszú és fájdalmas éveket töltött távol a családjától. Amikor újra találkoztak, az édesapa, Jákob megígérte, hogy József elválásának keserves éveit azzal ellensúlyozza, hogy az addig született két fiát, Manassét és Efraimot saját gyermekének tekinti: József helyett a két fiút számolja családjához. „Most tehát a te két fiad, akik néked Egyiptom földjén annakelőtte születtek, hogy én hozzád jöttem Egyiptomba, az enyéim; Efraim és Manassé, akárcsak Rúben és Simeon, az enyéim lesznek.” (1Móz 48:5)
Számoljunk tehát! Ha József két fia került apjuk helyére a törzsek sorába, akkor tizenhárom törzsünk van. Amiért a Biblia a későbbiekben mégis tizenkettőt említ, azzal magyarázható, hogy a léviták Izrael papjai lettek, ezért nem kaptak örökséget a föld felosztásakor. Ehelyett szét kellett széledniük a törzsek között tanítókként és papokként. „Csak a Lévi törzsét ne vedd számba, és azokat ne számláld Izrael fiai közé.” (4Móz 1:49)
Érdekességként megkérdezhetjük, hányan ültek az utolsó vacsoránál? A válasz: tizenhárman. A tizenkét tanítvány és Jézus mint főpapjuk. A páska ünnepén tizenhárom törzs képviseltette magát. A szokásos tizenkettő és a léviták, akik a papi tisztséget töltötték be.
Ugyanígy, ha az Úrnak az lett volna fontos, hogy a szó szerinti tizenkét törzsből álljon össze a száznegyvennégyezer, akkor nem azt vártuk volna, hogy a tanítványokat is így ¬választja ki? De úgy látszik, számára nem az volt lényeges, hogy az apostolok Izrael tizenkét nemzetségéből származzanak, hiszen a legtöbben Júda leszármazottjai voltak. Akik különböztek: Máté, aki valószínűleg lévita volt és később a benjáminita Pál. (lásd: Rm 11:1)
Ezenkívül az ótestamentumi tizenkét törzs szám szerint is nagyon különbözött. Júda nagy volt, míg Benjámin kicsi. Isten valójában az ígéret földjét is a létszámukkal arányosan osztatta szét. A száznegyvennégyezerre vonatkozóan viszont törzsenként pontosan tizenkétezer emberről olvashatunk. Ez is egy erős érv amellett, hogy nem beszélhetünk valóságos törzsekről ebben a szakaszban.

Keresőszó:


Keresés helye:


Joe Crews
A menny


200 Ft
Advent Kamarakórus
Reménység Csillaga


1000 Ft
Ellen Gould White
Pátriárkák és próféták


1800 Ft
Ősz Farkas Ernő
Jézussal egy asztalnál


1000 Ft
Sipos Lajos, Fekete István
Béke Veled...-temetési énekek


1500 Ft
Fekete István
Hitünk énekei orgonán


2400 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes