home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

Isten miért nevezte meg a tizenkét törzset, miközben a száznegyvennégyezerről szólt?
Az első feltételezés, hogy valami lelki tartalma van a felsorolásnak. Figyeljük meg, ez az egyetlen eset, hogy a Biblia Jákob ¬fiairól ebben a sorrendben beszél, és valószínűleg a felsorolás módja is sejtet valamit. Elsőként József és Lévi nevét olvassuk, míg Efraim és Dán kimaradt. Miért? Talán a nevek és jelentésük miatt, mivel azok profetikusan is jelképesek. „Dán kígyó lesz az úton, szarvaskígyó az ösvényen, mely a ló körmébe harap, hogy lovagja hanyatt esik.” (1Móz 49:17) Az is lehet, hogy mivel a Dán név jelentése ítélni, ítélet, ezért a száznegyvennégyezer a történelemnek ezen a pontján lesz elpecsételve. Efraimról a Biblia kijelenti: „Bálványokkal szövetkezett Efraim, hagyd hát magára” (Hós 4:17).
Az is érdekes, hogy az elsőszülött Rúbent Jelenések könyve 7. fejezete csak másodiknak említi, míg Júda, aki negyedikként született, elsőként került a felsorolásba.
A névsor addig nem jelenthet sokat, amíg a nevek nem kezdenek önmagukért beszélni. Így talán megláthatjuk, mit is akar Isten a nevek sorrendjével tanítani nekünk .
Amikor a zsidók elnevezték az újszülöttet, a nevüknek majdnem minden esetben jelentése is volt, ami a gyermekük remélt jellemével vagy születése körülményeivel függött össze.
Figyeljük meg, hogy Jákob feleségei, Lea és Rákhel mit fogalmaztak meg a megszületett gyermekeik nevében! „Fogadott azért Lea az ő méhében és szült fiat, és nevezte nevét Rúbennek, mert azt mondta: Meglátta az Úr az én nyomorúságomat; most már szeretni fog engem az én férjem. Azután ismét teherbe esett és szült fiút, és mondta: Mivelhogy meghallotta az Úr megvetett voltomat, azért adta nékem ezt is; és nevezte nevét Simeonnak. És megint teherbe esett és szült fiút, és mondta: Most már ragaszkodni fog hozzám az én férjem, mert három fiat szültem neki; azért nevezte nevét Lévinek. És ismét teherbe esett, és fiút szült és mondta: Most már hálákat adok az Úrnak; azért nevezte nevét Júdának, és megszűnt a szüléstől.” (1Móz 29:32–35)
Az olvasás folytatásakor láthatjuk, hogy Jákob fiai születésekor a két anya, Rákhel és Lea mind a tizenkét fiúra nézve hasonló tapasztalatot fejezett ki a név kiválasztásával.
Mit jelent a száznegyvennégyezret alkotó törzsek neve?
Júda – Dicsérem az Urat
Rúben – Rám tekintett
Gád – Jó szerencsét adott
Áser – Boldog vagyok (boldognak mondanak)
Nafthali – Küzdelmem
Manassé – Elfelejteti
Simeon – Isten meghallgat engem
Lévi – Hozzám csatlakozik
Izsakhár – Megvásárolta
Zebulon – Lakhely
József – Hozzám adja
Benjámin – Jobb kezének fia
Itt egy csodálatos rész következik: figyeljük meg, mi történik, ha a nevek jelentését egymás után, abban a sorrendben írjuk, ahogy az Jelenések könyvében olvasható. Láthatjuk, Isten hogyan menti meg egyházát mint menyasszonyát: „Dicsérem az Urat, mert rám tekintett és jó szerencsét adott. Boldog vagyok, mert küzdelmem Isten elfeledtette velem. Vásárolt nekem lakhelyet, és hozzám adta jobb kezének fiát”.
Ebben a sorrendben ezek a nevek az egyház küzdelmét, megváltását, győzelmét és a Báránnyal való elválaszthatatlan házasságát írják le. Úgy tűnik, ez különleges bátorítás azoknak, akik az egyházhoz tartoznak, hisznek Jézusban és nem szükségszerűen zsidók.

Keresőszó:


Keresés helye:


Doug Batchelor
Isten figyelmeztető üzenete az emberiségnek MA


3000 Ft
Simon Tibor
Nézz az égre


1500 Ft
Dvd Film
A Fegyvertelen Hős


1500 Ft
Nyári István
Istenes versek Adytól Vörösmartyig


600 Ft
Ellen Gould White
Velünk az Isten


200 Ft
Dwight Nelson
Nézd, hova lépsz!


5000 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes