home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

Valójában a száznegyvennégyezer mögötti titok megfejtése talán önmagában rejlik (a matematikusoknak biztosan tetszik majd ez a rész). A tizenkettes szám tökéletes az építkezésre, mert az egyik legvariánsabb. Osztható 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 6-tal és önmagával.
Érdekesség: a tizenkét inch-et az angolszász mértékegységben azért használták, mert a láb mindig az angol király fizikai lábhosszával volt egyenlő, és az minden királynál változott; ezért a 12 inches mérőrudat tekintették „uralkodó” vonalzónak, mértéknek.
A tizenkettes szám a Bibliában meghatározó jelentőségű. Tizenkét pátriárka élt Sémtől Jákobig. A pusztában vándorló zsidó nép tizenkét vezetőjét küldték az ígéret földje kémlelésére. Józsuétól Sámuelig tizenkét bírája volt Izrael népének. Ez a szám az asszonnyal szimbolizált Isten egyházával kapcsolatban is gyakran megjelenik.
Érdekességként megemlítjük, hogy amikor Jézus egy órán belül két csodát tett, először a tizenkét éve vérfolyásos asszonyt gyógyította meg, majd feltámasztotta a tizenkétéves leánygyermeket. Az első csoda az ótestamentumi egyházra vonatkozik, ahol folyamatosan folyt az áldozati vér. A második a Jézus feltámadása után útnak induló újszövetségi egyházra – mindketten érintkeztek Jézussal és meggyógyultak, új életre keltek.
Olvassuk el Jelenések könyve 12:1-et: „És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, aki napba volt felöltözve és lábai alatt volt a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona”. Isten itt a tizenkettes számmal az egyház tizenkét lelki vezetőjét jelöli meg.
Másik érdekesség a száznegyvennégyezerrel kapcsolatban Krónika első könyvében található (1Krón 27:1–5). Itt arról olvasunk, hogy Dávid seregét 12x24.000-en, vagyis 288.000-en alkották. Ez a létszám pontosan a duplája a száznegyvennégyezernek.
Az 1Krón 25. fejezetében (lásd 7. vers) 24x12 lévitáról beszél, akiket a templomi ének és zene vezetésére rendeltek. Természetesen 2x12, azaz 24 vén tartózkodik a mennyei trón körül (Jel 4:4). Feltételezésünk szerint ők az Ótestamentum tizenkét pátriárkája és az Újszövetség tizenkét apostola.
Máté 19:28-ban Jézus így szól az apostolokhoz: „Ti, akik követtetek engem, ti is tizenkét trónon fogtok ülni, és ítélitek Izrael tizenkét nemzetségét”. Majd azokat is bátorítja, akik az utolsó idők egyházában, Laodiceában győzedelmeskednek. „Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az Ő királyiszékében.” (Jel 3:21) Tehát az ígéret szerint a száznegyvennégyezer osztozik az apostolok tapasztalataiban.
Úgy tűnik, a mennyben Isten trónja körül egyre bővülő négyszög található. Középen Isten ül. A trón körül a négy lelkes lény foglal helyet. Mögöttük a huszonnégy vén látható (hat-hat minden oldalon). Végül a száznegyvennégyezer: harminchatezer mindegyik oldalon és utánuk a megváltottak sokasága következik.
A matematika utolsó érdekes pontja következik. A száznegyvennégyezerig a 12x12 000-hez képest másképpen is megérkezhetünk. A 12x12x103 is a végeredményhez vezet. Felbontva megtaláljuk benne a tizenkettes számot mint Isten királyságának számát (12 kapu, 12 csillag, 12 alap), az isteni tökéletesség számát (10 mint tízparancsolat és 3 mint az istenség személyeinek száma). Isten tökéletes tervezésének ez is nagyon szép példája

Keresőszó:


Keresés helye:


Doug Batchelor
Bizonyosság


200 Ft
Fekete István
Hitünk énekei orgonán


2400 Ft
Dwight Nelson
Nézd, hova lépsz!


5000 Ft
Doug Batchelor