home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

Ekkor azonban az önkéntelenül felvetődik a kérdés: ha ez a szám nem jelképes, akkor csak száznegyvennégyezren lesznek megváltva az utolsó napokban? És ha igen, akkor mi az én esélyem?
Nézzünk egy egyszerű kis számtant. Ha hatmilliárd ember lesz, amikor Jézus eljön, az azt jelenti, hogy 1:41 666 a megváltottak aránya. Ez még mindig sokkal jobb, mint a lottó főnyeremény esélye, de nagyon kevés bíztatást ad a megmentésünkbe vetett reményhez.
De hála legyen az Úrnak! Bár a száznegyvennégyezer feltételezhetően precíz szám, a Biblia nem tanítja, hogy csak ők menekülnek meg az utolsó napokban.
Ha folytatjuk Jelenések könyve 7. fejezetét, ezt olvassuk: „Azután láttam, és ímé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt álltak, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezükben pálmaágak” (Jel 7:9).
Majd a 13. versben a huszonnégy vén megkérdezi Jánost: „Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek?”, majd a 14. versben válaszol: „Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében”.
A Biblia két nagy próféciája beszél nyomorúságos időről: az egyik a pápai üldözések alatt, a sötét középkorban volt, amikor keresztyének millióit ölték meg.
A másodikra Jelenések könyve 7. fejezete is utal, ez pedig a Jézus második eljövetelét közvetlenül megelőző időszak. „És abban az időben felkel Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped; aki csak beírva találtatik a könyvben. És sokan azok közül, akik alszanak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra.” (Dn 12:1–2)
Úgy tűnik, hogy a nagy sokaság a száznegyvennégyezer prédikálása nyomán tér meg.
Pünkösd idején következett az üldözés ideje, miután a tizenkét apostol nagy sokaságot ért el. Nem sokkal azt követően, hogy a száznegyvennégyezerre kitöltetik a Szentlélek és nagy sokaság tér meg, majd ezt az időt követi az üldözés, a nagy nyomorúság.

Keresőszó:


Keresés helye:


REK
Krisztus Zászlóvívői


3000 Ft
Dr. Szigeti Jenő
A Biblia az irodalomtörténet mérlegén


2000 Ft
Joe Crews
Titkos Elragadtatás


200 Ft
REK
Kik a Hetednapi Adventisták?


300 Ft
Doug Batchelor
Isten figyelmeztető üzenete az emberiségnek MA


3000 Ft
Faragó József
Mi Atyánk


600 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes