home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

Minden kormány pecsétje három elemet tartalmaz: cím, név, hatalmi terület. Dániel könyvében is ezt olvassuk: „Jojakim, Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében jött Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre, és megszállta azt” (1:1). Ugyanezt láthatjuk a Tízparancsolatban is, amelyben csak egy, a szombat parancsolata tartalmazza e jellemzőket (lásd: 2Móz 20:11). Tartalmazza Isten nevét (Úr vagy az eredetiben Jehova), a címét vagy rangját (Ő a Teremtő) és a hatalmi területét (uralkodik a menny, a föld, a tenger és minden felett, ami azokban van). A negyedik parancsolat az egyetlen, amely visszautal Isten teremtő és megváltó hatalmára mint pecsétre. „Megtartsák azért az Izrael fiai a szombatot, megszentelvén a szombatot nemzetségről nemzetségre, örök szövetségül. Legyen közöttem és az Izrael fiai között örök jel ez, mert hat napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, hetednapon pedig megszűnt és megnyugodott.” (2Móz 31:16-17)
„És adtam nékik szombatjaimat is, hogy legyenek jegyül köztem és őközöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük.” (Ez 20:12) „És az én szombatjaimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül énköztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek.” (Ez 20:20)
Figyeljük meg, a Biblia sohasem beszél a nyugalom napjáról a zsidók szombatjaként. A szombatot „szent nap”-nak (Ézsa 58:13), az „Úrnak a te Istened szombatjá”-nak (2Móz 20:10) nevezi.
Minden igazi szeretetkapcsolat rendszeres, minőségi időbefektetést igényel. A történelem során az ördög megpróbálta az Isten népe és a Teremtő közötti kapcsolatot elértékteleníteni, amelynek következtében az embereket arra befolyásolta, hogy hanyagolják el, tegyék félre a szombat parancsolatát.
A száznegyvennégyezer minden szombaton azt hirdeti, hogy Isten pecsétje a szívükben és az elméjükben van, mivel felismerik, hogy az idejük teljes egészében Isten tulajdona. Jézus Krisztus azt mondta: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket” (Mt 11:28).A szombat megtartásával azt közvetítik, hogy a munkájuktól megpihenve nem önmagukban, hanem Jézusban bíznak.

Keresőszó:


Keresés helye:


Sipos Lajos, Fekete István
Béke Veled...-temetési énekek


1500 Ft
Advent Kamarakórus
Reménység Csillaga


1000 Ft
Ellen Gould White
Pátriárkák és próféták


1800 Ft
Dvd Felvétel
Tehetségkutató 2007.júni. 3.


1000 Ft
J.S.Bach
János PAssió


1000 Ft
Doug Batchelor
Kik éneklik a bárány énekét?


200 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes